Mówią o mnie


Janusz Lewandowski – Komisarz UE : „Znam, cenię™ i lubię™ Małgorzatę™ Chmiel. Sprawdził‚a się™ jako radna w Gdańsku, poradzi sobie jako reprezentant Pomorza w Sejmie.”

Bogdan Borusewicz – Marszał‚ek Senatu : „Panią… Mał‚gosię™ Chmiel znam jako radną… z Gdańska Osowej, gdzie mieszkam. Cieszy się naszym najwię™kszym poparciem ze wszystkich kandydatów w wyborach samorzą…dowych. Ja również Ją… popieram i mam pewność‡, że w Sejmie nie zapomni o naszych lokalnych problemach.”

Wł‚adysł‚aw Ornowski – Fundacja „Pan Wł‚adek” : „Pani Małgosia wspiera naszą… fundację™: zawsze jest pomocna…
i współ‚czują…ca… rodzinom w trudnej sytuacji.Wierzę™, że w Sejmie dalej będzie nam pomagała. Dlatego namawiam
do poparcia p.Mał‚gosi.”

Rada Osiedla i Zarząd Osiedla Osowa skł‚adają… podzię™kowania Radnej M.Chmiel

Komentarze na Osowa 24.pl 

Prezentacja radnych na oficjalnej stronie miasta Gdańska www.gdansk.pl

Rada Powiatu PO RP wybrał‚a Zarzą…d w Gdańsku – wiceprzewodniczą…ca M.Chmiel

Wjazd do Osowy bez korków -Twoja Gazeta

Debata o Pomorskiej Kolei Metropolitarnej 

Edycja jednego z moich artykułów na stronie www.osowa.com 

Z notatnika Radnej – www.Osowa24.pl

Artykuł‚ na portalu www.staraoliwa.pl

Wywiady w Dzienniku Bał‚tyckim

Wywiady w dzienniku Bał‚tyckim

Wywiad w Gazecie Wyborczej