Życiorys

Małgorzata Chmiel
malgorzatachmiel_zyciorysWYKSZTAŁCENIE:

1979 rok – ukooczenie studiów wyższych – Wydział Architektury

i Urbanistyki Politechnika Gdaoska z tytułem inżyniera architekta.

1972 rok – ukooczenie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdaosku

– Oliwie.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1972-1973 – praktyka konserwatorska w ramach studiów nt. rewi-

talizacji terenowa starej Oliwy, z uwzględnieniem ulicy Kwietnej.

Zajęcia w ramach studiów Historii Architektury Polskiej, z dwicze-

niami dotyczącymi wszystkich ważniejszych zabytków pod kiero-

wnictwem prof. Stankiewicza.

1982-86 – biuro projektowe „Zakład Usług Technicznych RZSI” – stażysta asystent projektanta.

1986-88 – Gdaoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego – naczelny inżynier budowy.

1988-93 – Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „Teatr” Zalesie Górne k. Warszawy – projektant i z-ca

kierownika pracowni, gdzie przez wiele lat pracowałam w gdaoskich i warszawskich biurach projektowych, przy

realizacji m.in.: Teatr „Cyrk” na Powiślu, odbudowa Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Muzycznego w Łodzi,

Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru „Rampa” na Powiślu.

1993-1997 – pracownia projektowa „Teatr” w Gdaosku – projektant.

1994 – uprawnienia projektowe nr.5808/GD/94.

1997-2005 – Zespól Autorskich Pracowni Architektonicznych.

1995-97 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego, gdzie powołałam Gdaoskie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – gminnej spółki prawa handlowego. Wprowadziłam tym samym nową

formę budownictwa czynszowego w Gdaosku. Funkcjonuje ona do tej pory z sukcesem, gdyż jest coraz więcej

chętnych na te mieszkania.

1997-1998 – doradca zarządu GTBS.

1998-2011 – właściciel Biura Ekspertyz i Studiów „BES”- Obecnie działalnośd zawieszona.

2010-2013 – współpraca przy rozbudowie Teatru Muzycznego w Gdyni.

2010 – pracownia architektoniczna „Teatr”-projektant.

 

DOŚWIADCZENIE SAMORZĄDOWE i SEJMOWE:

1994-1998 – v-ce przewodnicząca, a potem przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdaoska.

1995 – ekspert sejmowej podkomisji ustawy „O renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych”.

Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „O

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

1995-97 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego, gdzie powołałam Gdaoskie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – gminnej spółki prawa handlowego. Wprowadziłam tym samym nową

formę budownictwa czynszowego w Gdaosku. Funkcjonuje ona do tej pory z sukcesem, gdyż jest coraz więcej

chętnych na te mieszkania.

1997-1998 – doradca zarządu GTBS

1998-2002 – członek Komisji Infrastruktury Unii Metropolii Polskich. W tym czasie pracowaliśmy nad początkami ustawy „O metropolizacji miast”, tak ważnej nie tylko dla dużych miast, ale tez dla mniejszych miejscowości.

1998-2006 – przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich.

Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, gdzie nabyłam wiedze dot. ustaw okołoinwestycyjnych i

planowania przestrzennego.

20062014 – przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony środowiska Rady Miasta Gdaoska.

2014-2015 – przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdaoska i członek komisji

Rewizyjnej RMG.

2015-obecnie – Poseł na Sejm RP, członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

DZIAŁALNOŚD W ORGANIZACJACH:

— regionalne władz SARP (uhonorowana srebrną i złotą odznaką SARP w 2009r.)

— Towarzystwo Urbanistów Polskich,

— Izba Architektów,

— członek założyciel Lady’ Circle no1,

— Platforma Obywatelskiej RP,

— Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór – wiceprzewodnicząca,

— Fundacja Wspólnota Gdaoska.

 

DZIAŁALNOŚD W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM i SEJMIE RP:

1994-1998 – Rada Miasta Gdaoska–v-ce przewodnicząca, a potem przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdaoska.

1995 – członek stały sejmowej podkomisji ustawy „O renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych”.

 

1995-1997 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego.

1997-1998 – doradca zarządu GTBS.

1998-2006 – przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich.

1998-2002 – członek Komisji Infrastruktury Unii Metropolii Polskich.

Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „O

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.