O Mnie

WYKSZTAŁCENIE:
1979r – ukończenie studiów wyższych – Wydział Architektury i Urbanistyki Politechnika Gdaoska z tytułem inżyniera architekta.
1972r – ukooczenie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańosku – Oliwie.

DZIAŁALNOŚD W ORGANIZACJACH:
— regionalne władz SARP (uhonorowana srebrną i złotą odznaką SARP w 2009r.)
— Towarzystwo Urbanistów Polskich,
— Izba Architektów,
— członek założyciel Lady’ Circle no1,
— Platforma Obywatelskiej RP,
— Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór – wiceprzewodnicząca,
— Fundacja Wspólnota Gdańska.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
1972-1973 – praktyka konserwatorska w ramach studiów nt. rewitalizacji terenowa starej Oliwy, z uwzględnieniem ulicy Kwietnej. Zajęcia w ramach studiów Historii Architektury Polskiej, z dwiczeniami dotyczącymi wszystkich ważniejszych zabytków pod kierownictwem prof. Stankiewicza.
1982-86 – biuro projektowe „Zakład Usług Technicznych RZSI” – stażysta asystent projektanta.
1986-88 – Gdaoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego – naczelny inżynier budowy.
1988-93 – Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „Teatr” Zalesie Górne k. Warszawy – projektant i z-ca kierownika pracowni, gdzie przez wiele lat pracowałam w gdaoskich i warszawskich biurach projektowych, przy realizacji m.in.: Teatr „Cyrk” na Powiślu, odbudowa Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Muzycznego w Łodzi, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru „Rampa” na Powiślu.
1993-1997 – pracownia projektowa „Teatr” w Gdaosku – projektant.
1994 – uprawnienia projektowe nr.5808/GD/94.
1997-2005 – Zespól Autorskich Pracowni Architektonicznych.
1995-97 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego, gdzie powołałam Gdaoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – gminnej spółki prawa handlowego. Wprowadziłam tym samym nową formę budownictwa czynszowego w Gdaosku. Funkcjonuje ona do tej pory z sukcesem, gdyż jest coraz więcej chętnych na te mieszkania.
1997-1998 – doradca zarządu GTBS.
1998-2011 – właściciel Biura Ekspertyz i Studiów „BES”- Obecnie działalnośd zawieszona.
2010-2013 – współpraca przy rozbudowie Teatru Muzycznego w Gdyni.
2010 – pracownia architektoniczna „Teatr”-projektant.

DOŚWIADCZENIE SAMORZĄDOWE i SEJMOWE:
1994-1998 – v-ce przewodnicząca, a potem przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdaoska.
1995 – ekspert sejmowej podkomisji ustawy „O renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych”. Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
1995-97 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego, gdzie powołałam Gdaoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – gminnej spółki prawa handlowego. Wprowadziłam tym samym nową formę budownictwa czynszowego w Gdaosku. Funkcjonuje ona do tej pory z sukcesem, gdyż jest coraz więcej chętnych na te mieszkania.
1997-1998 – doradca zarządu GTBS
1998-2002 – członek Komisji Infrastruktury Unii Metropolii Polskich. W tym czasie pracowaliśmy nad początkami ustawy „O metropolizacji miast”, tak ważnej nie tylko dla dużych miast, ale tez dla mniejszych miejscowości.
1998-2006 – przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich. Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, gdzie nabyłam wiedze dot. ustaw okołoinwestycyjnych i planowania przestrzennego.
2006–2014 – przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony środowiska Rady Miasta Gdaoska.
2014-2015 – przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdaoska i członek komisji Rewizyjnej RMG.
2015-obecnie – Poseł na Sejm RP, członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

DZIAŁALNOŚD W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM i SEJMIE RP:
1994-1998 – Rada Miasta Gdaoska–v-ce przewodnicząca, a potem przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdaoska.
1995 – członek stały sejmowej podkomisji ustawy „O renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych”.
1995-1997 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego.
1997-1998 – doradca zarządu GTBS.
1998-2006 – przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich.
1998-2002 – członek Komisji Infrastruktury Unii Metropolii Polskich.
Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „Oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.